top of page

آینه های غیب

لیست کوتاه ، کتاب سال Macmillan 2006

کتاب سفر گاردین سال 2006

برنده ، جایزه Chatwin 2007 (ایتالیا)

آینه های غیب با پر کردن یک شکاف طولانی مدت که در ادبیات سفر در منطقه نادیده گرفته شده است ، نادر و به موقع پرتره ای از ملت است که از اولین ابرقدرت جهان: ایران ساخته شده است. این اثر قابل تأمل با بهره گیری از چندین سال سفر و تحقیق مستقل ، پرتره هایی از زندگی روزمره در ایران معاصر را همراه با تاریخ ، فرهنگ و تحقیق نافذ در اصول اساسی هنر اسلامی و ایرانی به هم می پیوندد. آینه های غیبی که سخاوتمندانه با عکس های نویسنده نشان داده شده ، روایتی غنی ، حساس و زنده از کشوری است که در غرب بسیار بد فهمیده شده است.

138.207 px -6.jpg

،

کاری با اندیشه ، اشتیاق و جاه طلبی عمیق

،

138.207 px -1.jpg
138.207 px -5.jpg
138.207 px -4.jpg
138.207 px -3.jpg
138.207 px -2.jpg
bottom of page